Έλληνες της διασποράς: Ο ρόλος τους στην ανάδειξη της γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας

Έλληνες της διασποράς: Ο ρόλος τους στην ανάδειξη της γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας

Έλληνες της διασποράς: Ο ρόλος τους στην ανάδειξη της γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας

Η Ελληνική Διασπορά αποτελεί μια προέκταση του Ελληνισμού πέρα από τα γεωγραφικά σύνορά μας.

Οι ισχυροί δεσμοί της ελληνικής διασποράς είναι παράγοντας  σταθερότητας και δίκτυο υποστήριξης και προβολής των ελληνικών δικαίων, στη σύγχρονη γεωπολιτική μεταβλητότητα. Ιδιαίτερα σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πολυδιάστατες προκλήσεις, έκδηλες στην λεκάνη της Ν.Α Μεσογείου με τις μεταναστευτικές πιέσεις, τις στρατιωτικές συγκρούσεις και τις ευαίσθητες πολιτικές ισορροπίες της Μέσης Ανατολής.

Η ελληνική πολιτεία προσβλέπει στις κοινότητες των Αποδήμων ως παγκόσμιο δίκτυο ανάπτυξης και υποστήριξης. Η πολυμορφία της Ελληνικής διασποράς, καθώς και τα πολυεπίπεδα επιτεύγματα των ελληνικής καταγωγής πολιτών του κόσμου, ορίζουν το νέο σύνθετο πλαίσιο μέσα στο οποίο απαιτείται να λειτουργήσουμε.

  • Η στρατηγική θέση της χώρας μας, παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας και πύλη εισόδου των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας προς την Ευρώπη,  δημιουργεί προκλήσεις και ευκαιρίες. Ο θεσμικός και ιστορικός ρόλος της χώρας μας, η πολιτιστική και πολιτισμική μας κληρονομιά και η παραδοσιακή φιλία με τους λαούς, τόσο στην Εγγύς Ανατολή, όσο και στην ευρύτερη Νοτιοδυτική Ασία παρέχουν στην Ελλάδα το προνόμιο του αξιόπιστου μεσολαβητή μεταξύ των κρατών, αναβαθμίζοντας τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.
  • Παράλληλα οι γεωπολιτικές παράμετροι στο πεδίο της ενέργειας και δη στον άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου, όπως και οι αγωγοί ΤAP και Poseidon, αποτελούν νέα πεδία ελληνικής δράσης, ενώ απαιτούν επιχειρηματικές και διακρατικές συνέργειες. Η προνομιακή δε ελληνική γεωγραφία, σε συνδυασμό με την επιστημονική και επιχειρηματική δράση των αποδήμων ευνοεί τη δημιουργία στρατηγικών επιχειρηματικών και ερευνητικών κέντρων με δυνατότητα διείσδυσης σε Ευρώπη και Ασία.
  • Οι Έλληνες της διασποράς είναι οι πλέον αποτελεσματικοί πρεσβευτές.  Διαμορφώνοντας την κοινή γνώμη στις χώρες διαμονής τους, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην κεφαλαιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας ως παράγοντα προόδου, ανάπτυξης και  στην προώθηση της συνολικής εικόνας της σύγχρονης Ελλάδας.
  • Δεν  τους προσεγγίζουμε αποκλειστικά ως χρηματοδότες αλλά, κυρίως, ως εταίρους για την ανάπτυξη.  Συνιστούν  ένα τεράστιο εθνικό κεφάλαιο, το οποίο οφείλουμε να αξιοποιούμε και να ενισχύουμε. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας αποτελεί, άλλωστε, ισχυρότατο συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Παραδείγματα αξιοποίησης  αποδήμων συναντάμε σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Ισραήλ, οι οποίες προσέλκυσαν απόδημους που είχαν εκπαιδευτεί σε κράτη με ισχυρή οικονομική δύναμη.
  • Η οικονομική ευρωστία και η επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση των αποδήμων- ιδιαίτερα της νέας διασποράς- καθώς και η παρουσία σε κορυφαία πολιτικά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά, χρηματοπιστωτικά και εφοπλιστικά κέντρα αποτελούν ένα πολύτιμο δίκτυο υποστήριξης.

Close