Αμανατίδης: «Η Ελλάδα δικαιούται να είναι ο παίκτης κλειδί στις διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης»

Αμανατίδης: «Η Ελλάδα δικαιούται να είναι ο παίκτης κλειδί στις διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης»

Αμανατίδης: «Η Ελλάδα δικαιούται να είναι ο παίκτης κλειδί στις διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης»

Παρέμβαση Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στo Πάνελ Υψηλού Επιπέδου της 34ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΗΕ, Γενεύη)
Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε,
Είναι μεγάλη μου χαρά να απευθύνομαι σε τόσο διακεκριμένους ομιλητές υπό την ιδιότητά μου ως Υφυπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος.
Δυστυχώς, η παγκόσμια αστάθεια, οι ένοπλες συρράξεις, η συστηματική και ευρεία εξάπλωση βίας και οι παραβιάσεις των θεμελιωδών αξιών, συνιστούν ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, επιδρώντας αρνητικά στην απόλαυση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων των ατόμων που βρίσκονται σε εμπόλεμες περιοχές.
Παραμένοντας πιστοί στην καθολικότητα, την αδιαιρετότητα και την αλληλεξάρτηση όλων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η Ελλάδα πιστεύει ότι ένα αποτελεσματικό- επαρκές νομικό πλαίσιο και μία νομική δέσμευση στην μάχη υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας στην διαδικασία της οικοδόμησης της διεθνούς ειρήνης.
Παρότι η οικοδόμηση της ειρήνης αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία και κάθε ξεχωριστή περίπτωση απαιτεί μία ξεχωριστή προσέγγιση,πιστεύουμε ότι ο σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο οποιουδήποτε διαλόγου, όχι μόνο επειδή αυτά συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο μίας δημοκρατικής και δίκαιης κοινωνίας αλλά, διότι είναι το κλειδί για την εγκατάσταση της δικαιοσύνης, ειρήνης και ασφάλειας που συμβάλλουν σε μακρόχρονες και διαρκείς λύσεις.
Η Ελλάδα είναι πεπεισμένη ότι μία προσέγγιση βασισμένη στην ομοφωνία, στον διάλογο και στη συνεργασία ενισχύει τη φυσική σύνδεση των τριών πυλώνων των Ηνωμένων Εθνών: των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Ειρήνης και Ασφάλειας και της Ανάπτυξης, συμβάλλοντας σε μία μακροχρόνια βιωσιμότητα. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή όλων των τμημάτων της κοινωνίας, μέσω του δόγματος «μην αφήνεις κανέναν πίσω»«-leave no one behind-», πρέπει να είναι συστατικό στοιχείο κάθε διαδικασίας για την οικοδόμηση της ειρήνης.
Σε ένα κόσμο που πλήττεται από πολλαπλές κρίσεις, οι αρχές της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της συνέργειας ανέκτησαν μία νέα δυναμική. Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούνται ως ο πιο σημαντικός τρόπος να εντοπίσουμε δημιουργικές και βιώσιμες λύσεις για τα πλέον σύνθετα θέματα. Η Ελλάδα εμμένοντας σταθερά σε αυτή την άποψη και πιστεύοντας ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών διαδραματίζει έναν μοναδικό και ζωτικό ρόλο στην διασφάλιση και προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε όλο τον κόσμο, δικαιούται να είναι ο παίκτης κλειδί στις διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης.

Close