Διοργάνωση της Ετήσιας Συνάντησης των Ευρωπαϊκών Επιτροπών της UNESCO στη Θεσσαλονίκη (3-5 Απριλίου 2017)

Διοργάνωση της Ετήσιας Συνάντησης των Ευρωπαϊκών Επιτροπών της UNESCO στη Θεσσαλονίκη (3-5 Απριλίου 2017)

Διοργάνωση της Ετήσιας Συνάντησης των Ευρωπαϊκών Επιτροπών της UNESCO στη Θεσσαλονίκη (3-5 Απριλίου 2017)

«Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ανακατατάξεις αλλά και συγκρούσεις, είναι επίκαιρη όσο ποτέ η προώθηση και η ενίσχυση των δράσεων του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και πολιτιστικού οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), που σκοπό έχει να συμβάλλει στην ειρήνη και την ασφάλεια προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των εθνών διαμέσου της παιδείας, της επιστήμης και του πολιτισμού, να προωθήσει τον παγκόσμιο σεβασμό της δικαιοσύνης, του νόμου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, που κατοχυρώνονται για τους λαούς του κόσμου, αδιακρίτως φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας, όπως αναφέρεται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Αμανατίδης κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου, παρουσία της Προέδρου  της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO, κας Καίτης Τζιτζικώστα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στα πλαίσια της UNESCO, το Ευρωπαϊκό δίκτυο Εθνικών Επιτροπών για την UNESCO αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο ισχυρά δραστήρια, άτυπα, περιφερειακά δίκτυα του Διεθνούς Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και η συνεδρίαση του στη Θεσσαλονίκη στις 2- 6 Απριλίου 2017 είναι μια επιτυχία της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τη διάσκεψη, καθώς αυτή θα δημιουργήσει υψηλή προστιθέμενη αξία, που θα συνδράμει καταλυτικά στη δραστηριοποίηση της UNESCO στην Ευρώπη και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ώστε να υπάρχουν απτά και πρακτικά αποτελέσματα στους τομείς της εκπαίδευσης, των επιστημών, της διαχείρισης του πολιτισμού και της επικοινωνίας.

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων και υπογραμμίζεται μια σειρά από επιτυχίες της πόλης, όπως α) η ίδρυση του Κέντρου UNESCO για τις Γυναίκες και την Ειρήνη στα Βαλκάνια, β)η ένταξη παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών μνημείων της πόλης στην Παγκόσμια Πολιτιστικής Κληρονομιά της UNESCO, γ) η ίδρυση Κέντρου UNESCO για την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδάτων» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δ) η ένταξη Παπύρου του Δερβενίου στο Διεθνή Κατάλογο του Προγράμματος της UNESCO «Μνήμη του Κόσμου» και ε) εγγραφή του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Επιπλέον, θα αναδείξει το ρόλο της Θεσσαλονίκης ως κέντρου επιστημών, παιδείας, επικοινωνίας και ανάπτυξης.

Τα 100 και πλέον υψηλόβαθμα στελέχη των εθνικών επιτροπών της UNESCO της Ευρώπης θα αποτελέσουν και τους "πρεσβευτές" της Θεσσαλονίκης, του πολιτισμού και της ιστορίας της στο εξωτερικό.

Close