Εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, στην εκδήλωση για την Γενοκτονία των Ποντίων στην Θεσσαλονίκη.

Εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, στην εκδήλωση για την Γενοκτονία των Ποντίων στην Θεσσαλονίκη.

Εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, στην εκδήλωση για την Γενοκτονία των Ποντίων στην Θεσσαλονίκη.

Close