Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στους πανελλήνιους εορτασμούς της Ημέρας Εθνικής Αντίστασης, στη Θεσσαλονίκη.

Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στους πανελλήνιους εορτασμούς της Ημέρας Εθνικής Αντίστασης, στη Θεσσαλονίκη.

Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στους πανελλήνιους εορτασμούς της Ημέρας Εθνικής Αντίστασης, στη Θεσσαλονίκη.

Close