Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στην επιμνημόσυνη δέηση, στο ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, για την επέτειο μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στην επιμνημόσυνη δέηση, στο ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, για την επέτειο μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στην επιμνημόσυνη δέηση, στο ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, για την επέτειο μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Close