Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη για την παρέλαση της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη για την παρέλαση της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη για την παρέλαση της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

Close