Η «πρώτη φορά» Διάσκεψη των Αθηνών

Η «πρώτη φορά» Διάσκεψη των Αθηνών

Η «πρώτη φορά» Διάσκεψη των Αθηνών

Η Διεθνής Διάσκεψη του Υπουργείου Εξωτερικών για τον «Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στην Μέση Ανατολή», διοργανώθηκε στις 18-20 Οκτωβρίου στην Αθήνα για «πρώτη φορά».

Για πρώτη φορά 70 σύνεδροι από 45 διαφορετικά κράτη και διεθνείς οργανισμούς υπερέβησαν τις όποιες θρησκευτικές, πολιτικές και πολιτιστικές τους διαφορές και εστίασαν στην κοινή τους αγωνία για την ειρήνευση στην Μέση Ανατολή, μεταφέροντας δημόσια και στο ίδιο τραπέζι αγωνίες, προβληματισμούς και πρωτοβουλίες τους.

Πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες από όλη την λεκάνη της Μεσογείου συγκεντρώθηκαν στην ελληνική πρωτεύουσα, καθιστώντας αυτόματα την Αθήνα παγκόσμια έδρα ενός γόνιμου θρησκευτικού και πολιτιστικού διαλόγου. Η διορατικότητα του Υπουργείου Εξωτερικών, αναλαμβάνοντας την παραπάνω πρωτοβουλία εν ευθέτω χρόνω, κατέδειξε εκ του αποτελέσματος όχι μόνο τον κρίσιμο γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και τη δυνατότητα της χώρας μας να ασκεί «επιθετική» εξωτερική πολιτική και να ενεργοποιεί στο έπακρο ζωτικό διπλωματικό της κεφάλαιο, όπως η θρησκευτική διπλωματία.

Πρωτίστως, όμως η Διεθνής Διάσκεψη του Υπουργείου Εξωτερικών αποκάλυψε τις δυνατότητες πρόληψης κρίσεων, υπερεθνικών και υπερτοπικών μέσω της άσκησης πολιτιστικής και θρησκευτικής διπλωματίας, παρεμβαίνοντας στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας, όπως στην περίπτωση της προσφυγικής κρίσης.

Είναι απόλυτα σαφές και επείγον η διεθνής κοινότητα να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στη θρησκευτική διάσταση της εν εξελίξει σύρραξης και να υλοποιήσει ένα συνεχές, συνολικό πρόγραμμα καταπολέμησης του θρησκευτικού εξτρεμισμού και της τρομοκρατικής ιδεολογίας, όπως και να ενθαρρύνει τα ανεπτυγμένα κράτη να αυξήσουν επειγόντως την υποστήριξή τους, την ανθρωπιστική βοήθεια και την προστασία των προσφύγων, προς τις διωκόμενες μειονότητες που κατοικούν σε αυτά τα εδάφη, χωρίς να εξετάζουν τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την ηλικία, το φύλο ή την εθνοτική τους ταυτότητα, όπως επίσης και να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τα παιδιά, στους ανθρώπους με αναπηρίες, στους ηλικιωμένους και στα πρόσωπα που έχουν στερηθεί τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η ίδρυση ενός Παρατηρητηρίου στην Αθήνα για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή επικαιροποιεί τη στρατηγική παρουσία της πατρίδας μας στην ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας τη διεθνή της εικόνα ως καταλύτριας δύναμης στη διαχείριση και επίλυση διεθνών κρίσεων.

Κυρίως όμως θυμίζει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, έχοντας γεννήσει το διάλογο και τη Δημοκρατία.

Close