Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους της Κυβέρνησης στο Ηρώο Γ’ Σώματος Στρατού, στο Ετήσιο Μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά την διάρκεια του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο του 1974, παρουσία του Επίτροπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για ανθρωπιστικά θέματα και θέματα Αποδήμων κ. Φώτη Φωτίου, στη Θεσσαλονίκη.

Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους της Κυβέρνησης στο Ηρώο Γ’ Σώματος Στρατού, στο Ετήσιο Μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά την διάρκεια του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο του 1974, παρουσία του Επίτροπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για ανθρωπιστικά θέματα και θέματα Αποδήμων κ. Φώτη Φωτίου, στη Θεσσαλονίκη.

Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους της Κυβέρνησης στο Ηρώο Γ’ Σώματος Στρατού, στο Ετήσιο Μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά την διάρκεια του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο του 1974, παρουσία του Επίτροπου Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για ανθρωπιστικά θέματα και θέματα Αποδήμων κ. Φώτη Φωτίου, στη Θεσσαλονίκη.

Close