Κατάθεση στεφάνου ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στο μνημείο Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού

Κατάθεση στεφάνου ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στο μνημείο Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού

Κατάθεση στεφάνου ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στο μνημείο Γενοκτονίας Ποντιακού Ελληνισμού

Close