Με την Πρόεδρο, κα Μήτρου και τα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Καταλονίας. Με χαρά πληροφορήθηκα ότι 44 ενήλικες φοιτούν στο τοπικό Τμήμα Εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας

Με την Πρόεδρο, κα Μήτρου και τα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Καταλονίας. Με χαρά πληροφορήθηκα ότι 44 ενήλικες φοιτούν στο τοπικό Τμήμα Εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας

Με την Πρόεδρο, κα Μήτρου και τα μέλη του ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Καταλονίας. Με χαρά πληροφορήθηκα ότι 44 ενήλικες φοιτούν στο τοπικό Τμήμα Εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας

Close