Με τον Μητροπολίτη Μαρώνειας και Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμονα και το Μουφτή της Κομοτηνής.

Με τον Μητροπολίτη Μαρώνειας και Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμονα και το Μουφτή της Κομοτηνής.

Με τον Μητροπολίτη Μαρώνειας και Κομοτηνής, κ.κ. Παντελεήμονα και το Μουφτή της Κομοτηνής.

Close