Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, κ. Rumen Radev, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, κατά την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, κ. Rumen Radev, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, κατά την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, κ. Rumen Radev, ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης, κατά την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Close