Με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας κ. Π. Ανδριώτη και τον πρέσβη της Ελλάδας κ. Θεόδωρο Πασσά.

Με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας κ. Π. Ανδριώτη και τον πρέσβη της Ελλάδας κ. Θεόδωρο Πασσά.

Με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας κ. Π. Ανδριώτη και τον πρέσβη της Ελλάδας κ. Θεόδωρο Πασσά.

Close