Ομιλία Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στην εκδήλωση «17 Στόχοι ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη» (Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης)

Ομιλία Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στην εκδήλωση «17 Στόχοι ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη» (Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης)

Ομιλία Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στην εκδήλωση «17 Στόχοι ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη» (Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης)

Κυρίες και Κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, προκειμένου να συμβάλω και εγώ από την πλευρά μου στην συζήτηση για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ και συνακόλουθα στις πρωτοβουλίες, οι οποίες θα πρέπει να αναληφθούν τόσο σε εθνικό, όσο και διεθνές επίπεδο για την υλοποίηση τους μέχρι το 2030. Πρόκειται για οικουμενικούς στόχους, οι οποίοι αγγίζουν το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας και κατά συνέπεια το σύνολο των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως αυτά εκφράζονται στο επίπεδο της κοινωνίας, της οικονομίας, αλλά και του περιβάλλοντος.
Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) ορίζουν ευρέως τη βιώσιμη ανάπτυξη καλύπτοντας θέματα όπως η φτώχεια, η ισότητα των φύλων, η υγεία, η εκπαίδευση, η χρηστή διακυβέρνηση, η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, στη διαδικασία υλοποίησης των Στόχων θα πρέπει να συμμετάσχουν και να συντονίζονται μεταξύ τους πολλοί διαφορετικοί τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και άλλοι Φορείς όπως, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο ιδιωτικός τομέας, η κοινωνία των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να αναφερθεί κανείς στις μέχρι τώρα κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την επίτευξη των στόχων αυτών ως μέρος του ευρύτερου αναπτυξιακού μας σχεδιασμού, όπως και στα βήματα που θα ακολουθήσουν.
Κυρίες και Κύριοι,
Είναι γνωστό ότι στον πυρήνα της κυβερνητικής μας προσπάθειας έχει τεθεί η δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, ως μοχλός ανάταξης όλων των δυνάμεων της χώρας, οι οποίες επλήγησαν βαθιά από την παρατεταμένη ύφεση και την επιβολή σκληρών μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας στη χώρας. Αντιλαμβανόμενοι ότι η απόσταση που μας χωρίζει από κάθε έναν από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθορίζει στην πραγματικότητα και την απόσταση που μας χωρίζει από την διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους πολίτες μας, με πρωτοβουλία του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο η εναρκτήρια συνάντηση του διυπουργικού συντονιστικού δικτύου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), με τη συμμετοχή 50 στελεχών της δημόσιας διοίκησης.
Σκοπός της συνάντησης δεν ήταν άλλος από τον από κοινού προγραμματισμό και καθορισμό των βασικών σταδίων και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων σε εθνικό επίπεδο. Παρόντες στη συνάντηση ήταν στελέχη του Γραφείου Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΔΑΣ-3) και της ΕΛΣΤΑΤ, ενημερώνοντας με τη σειρά τους για την κατάσταση αναφορικά με την εφαρμογή των ΣΒΑ, σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Παράλληλα, παρουσιάστηκε από τους διοργανωτές ο οδικός χάρτης υλοποίησης των στόχων σε εθνικό επίπεδο, συζητήθηκε ο τρόπος χαρτογράφησης από τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης της υφιστάμενης κατάστασης, η διαδικασία καταγραφής των νομοθετικών και πολιτικών μέσων επίτευξης/ενσωμάτωσης των στόχων ανά πεδίο αρμοδιότητας και ανά στάδιο υλοποίησης αυτών, καθώς και η ιεράρχηση των στόχων σύμφωνα με τις προτεραιότητες κάθε υπουργείου.
Με αφετηρία τη χαρτογράφηση και ιεράρχηση των στόχων, στις αρχές του μήνα (7 Μαρτίου 2017) πραγματοποιήθηκε εκ νέου συνάντηση, με αντικείμενο τη συνοχή της πολιτικής ως προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς η συνοχή της πολιτικής είναι καταλυτική στην επίτευξη ενός Στόχου μέσω της επίτευξης άλλων Στόχων. Για παράδειγμα, η επίτευξη του στόχου «Nερό» συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου «Επισιτιστική Ασφάλεια» ή του στόχου «Υγεία», αφού οι στόχοι βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
Πέρα από τη συμμετοχή μας στην παγκόσμια προσπάθεια για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, για την Ελλάδα η δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη έχει τεθεί ως προτεραιότητα εδώ και αρκετό καιρό από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό γιατί «το όραμα της δίκαιης ανάπτυξης εμπεριέχει τη σταδιακή ένταξη στην παραγωγή όλου εκείνου του δυναμικού που βρίσκεται στη γκρίζα ζώνη της ανεργίας» και επιτρέπει την αναδιανομή, για όλους εκείνους που υπέστησαν περισσότερο τις συνέπειες της επιβολής της σκληρής λιτότητας τα προηγούμενα χρόνια.
Η χώρα μας βρέθηκε στον κυκεώνα μιας πρωτοφανούς ανθρωπιστικής κρίσης, η οποία επηρέασε το βιοτικό επίπεδο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες, το περιβάλλον.
Μέσα από την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης αντιμετωπίζουμε δυναμικά την παγκόσμια ανάγκη, αλλά και την εθνική μας πρόκληση: να βάλουμε τέλος στην ύφεση, επιστρέφοντας στην ανάπτυξη για όλους και όχι για τους λίγους.
Σας ευχαριστώ.

Close