Ο Υφυπουργός Εξωτερικών συμμετέχει σήμερα, Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 στην Υπουργική «Διάσκεψη για τα θύματα της εθνοτικής και θρησκευτικής βίας στην Μέση Ανατολή»

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών συμμετέχει σήμερα, Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 στην Υπουργική «Διάσκεψη για τα θύματα της εθνοτικής και θρησκευτικής βίας στην Μέση Ανατολή»

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών συμμετέχει σήμερα, Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 στην Υπουργική «Διάσκεψη για τα θύματα της εθνοτικής και θρησκευτικής βίας στην Μέση Ανατολή»

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών συμμετέχει σήμερα, Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 στην Υπουργική «Διάσκεψη για τα θύματα της εθνοτικής και θρησκευτικής βίας στην Μέση Ανατολή», η οποία διοργανώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας, παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών της Ιορδανίας και του Ιράκ, της Γενικής Διευθύντριας της UNESCO, Irina Bokova, όπως και εκπροσώπων των κοινοτήτων της Μέσης Ανατολής.

Close