Στα εγκαίνια της 6ης Τ.ΟΜ.Υ της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην περιοχή της Πολίχνης.

Στα εγκαίνια  της 6ης Τ.ΟΜ.Υ της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην περιοχή της Πολίχνης.

Στα εγκαίνια της 6ης Τ.ΟΜ.Υ της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην περιοχή της Πολίχνης.

Close