Στα εγκαίνια της 7ης Τ.ΟΜ.Υ της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Στα εγκαίνια της 7ης Τ.ΟΜ.Υ της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Στα εγκαίνια της 7ης Τ.ΟΜ.Υ της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Close