Στην Αναγόρευση της Αυτού Θειοτάτης Μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ. κ. Θεοδώρου Β΄, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ

Στην Αναγόρευση της Αυτού Θειοτάτης Μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ. κ. Θεοδώρου Β΄, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ

Στην Αναγόρευση της Αυτού Θειοτάτης Μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ. κ. Θεοδώρου Β΄, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ

Close