Στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων - 31 Οκτωβρίου 2017

Στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων - 31 Οκτωβρίου 2017

Στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων – 31 Οκτωβρίου 2017

Στην Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών». - 31 Οκτωβρίου 2017

Close