Στην Εκδήλωση για την Εθνική Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη

Στην Εκδήλωση για την Εθνική Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη

Στην Εκδήλωση για την Εθνική Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη


Close