Στην εκδήλωση με θέμα: «Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών από την Παράνομη Διακίνηση και τις Ένοπλες Συρράξεις μέσα από τις Συμβάσεις της UNESCO: Μια αποτίμηση της Ελληνικής Παρουσίας και Συμβολής», στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Στην εκδήλωση με θέμα: «Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών από την Παράνομη Διακίνηση και τις Ένοπλες Συρράξεις μέσα από τις Συμβάσεις της UNESCO: Μια αποτίμηση της Ελληνικής Παρουσίας και Συμβολής», στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Στην εκδήλωση με θέμα: «Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών από την Παράνομη Διακίνηση και τις Ένοπλες Συρράξεις μέσα από τις Συμβάσεις της UNESCO: Μια αποτίμηση της Ελληνικής Παρουσίας και Συμβολής», στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Close