Στην εκδήλωση της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Πόντιων Εκπαιδευτικών με θέμα: «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ποντίων Εκπαιδευτικών: 20 χρόνια (1998-2018) προσφοράς και δράσης».

Στην εκδήλωση της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης και του Πανελλήνιου Συνδέσμου  Πόντιων Εκπαιδευτικών με θέμα: «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ποντίων Εκπαιδευτικών: 20 χρόνια (1998-2018) προσφοράς και δράσης».

Στην εκδήλωση της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Πόντιων Εκπαιδευτικών με θέμα: «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ποντίων Εκπαιδευτικών: 20 χρόνια (1998-2018) προσφοράς και δράσης».

Close