Στην εκδήλωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων με θέμα: «2017 - Έτος Πολιτιστικών Ανταλλαγών & Συνεργασίας των Πολιτιστικών Βιομηχανιών Ελλάδας - Κίνας».

Στην εκδήλωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων με θέμα: «2017 - Έτος Πολιτιστικών Ανταλλαγών & Συνεργασίας των Πολιτιστικών Βιομηχανιών Ελλάδας - Κίνας».

Στην εκδήλωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων με θέμα: «2017 – Έτος Πολιτιστικών Ανταλλαγών & Συνεργασίας των Πολιτιστικών Βιομηχανιών Ελλάδας – Κίνας».

 

Close