Στην ελληνική κοινότητα Βηρυτού με μαθητές του τμήματος ελληνικής γλώσσας.

Στην ελληνική κοινότητα Βηρυτού με μαθητές του τμήματος ελληνικής γλώσσας.

Στην ελληνική κοινότητα Βηρυτού με μαθητές του τμήματος ελληνικής γλώσσας.

Close