Στην ενορία του Αγίου Νεκταρίου Βαρκελώνης, με τον Πατέρα Χριστόδουλο και τα μέλη της Ενοριακής Επιτροπής.

Στην ενορία του Αγίου Νεκταρίου Βαρκελώνης, με τον Πατέρα Χριστόδουλο και τα μέλη της Ενοριακής Επιτροπής.

Στην ενορία του Αγίου Νεκταρίου Βαρκελώνης, με τον Πατέρα Χριστόδουλο και τα μέλη της Ενοριακής Επιτροπής.

Close