Στην ημερίδα της Voria: «Κυκλοφοριακό Θεσσαλονίκης και αστικές συγκοινωνίες» που πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ του Μεγάρου Μουσικής

Στην ημερίδα της Voria: «Κυκλοφοριακό Θεσσαλονίκης και αστικές συγκοινωνίες» που πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ του Μεγάρου Μουσικής

Στην ημερίδα της Voria: «Κυκλοφοριακό Θεσσαλονίκης και αστικές συγκοινωνίες» που πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσσαλονίκη στην αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ του Μεγάρου Μουσικής

Close