Στην τελετή τοποθέτησης του θεμελίου λίθου στον χώρο ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη

Στην τελετή τοποθέτησης του θεμελίου λίθου στον χώρο ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη

Στην τελετή τοποθέτησης του θεμελίου λίθου στον χώρο ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη

Close