Στην 1η συνάντηση της Επιτροπής συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων και της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Σερβίας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην 1η συνάντηση της Επιτροπής συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων και της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Σερβίας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην 1η συνάντηση της Επιτροπής συνεργασίας της Βουλής των Ελλήνων και της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της Σερβίας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Close