Στην 20ό παγκόσμιο «Γαβούστιμα» των Καππαδοκών στο στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη

Στην 20ό παγκόσμιο «Γαβούστιμα» των Καππαδοκών στο στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη

Στην 20ό παγκόσμιο «Γαβούστιμα» των Καππαδοκών στο στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη

Close