Στη Βουλή για τη μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, 99 χρόνια μετά.

Στη Βουλή για τη μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, 99 χρόνια μετά.

Στη Βουλή για τη μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, 99 χρόνια μετά.

«Η ιστορία μας είναι πρωτίστως ιστορία επιβίωσης και διάκρισης, προσφοράς και ευθύνης, αλλά και τόλμης και εθνικής ομοψυχίας απέναντι σε κινδύνους και προκλήσεις.»
Οφείλουμε, περισσότερο από ποτέ, τόσο στα θύματα της γενοκτονίας και τους συγγενείς τους όσο και στους σύγχρονους να διαφυλάξουμε στη μνήμη μας το ιστορικό αυτό γεγονός και να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στη δικαίωση και στην ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία των λαών.

Close