Στο Άγιον Όρος και στην Ι. Μονή Ξενοφώντος, για την εορτή του Αγίου Γεωργίου με τον Ηγούμενο της Ι. Μονής γέροντα Αλέξιο.

Στο Άγιον Όρος και στην Ι. Μονή Ξενοφώντος, για την εορτή του Αγίου Γεωργίου με τον Ηγούμενο της Ι. Μονής γέροντα Αλέξιο.

Στο Άγιον Όρος και στην Ι. Μονή Ξενοφώντος, για την εορτή του Αγίου Γεωργίου με τον Ηγούμενο της Ι. Μονής γέροντα Αλέξιο.

Close