Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στη συνάντηση εργασίας για το 2ο Ελληνοκινεζικό Forum. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, προωθούμε και στηρίζουμε τη συνεργασία των Αρχαίων και Μεγάλων Πολιτισμών (GC10)

Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στη συνάντηση εργασίας για το 2ο Ελληνοκινεζικό Forum. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, προωθούμε και στηρίζουμε τη συνεργασία των Αρχαίων και Μεγάλων Πολιτισμών (GC10)

Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στη συνάντηση εργασίας για το 2ο Ελληνοκινεζικό Forum. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, προωθούμε και στηρίζουμε τη συνεργασία των Αρχαίων και Μεγάλων Πολιτισμών (GC10)

Close