Τοποθετήσεις Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου, του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις»

Τοποθετήσεις Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου, του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις»

Τοποθετήσεις Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου, του Υπ. Εξωτερικών: «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις»

Close