Συμμετοχή Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στη 2η Υπουργική Διάσκεψη της Ενωσης για τη Μεσόγειο για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη (UfM) (Αίγυπτος)

Συμμετοχή Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στη 2η Υπουργική Διάσκεψη της Ενωσης για τη Μεσόγειο για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη (UfM) (Αίγυπτος)

Συμμετοχή Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στη 2η Υπουργική Διάσκεψη της Ενωσης για τη Μεσόγειο για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη (UfM) (Αίγυπτος)

Στην Αίγυπτο μετέβη ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Αμανατίδης, προκειμένου να μετάσχει στη 2η Υπουργική Διάσκεψη της Ενωσης για τη Μεσόγειο, με αντικείμενο την την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 22 Μαΐου 2017, στο Κάιρο.

Στη Διάσκεψη συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιφερειακή Πολιτική, ο Υπουργος Δημοτικών Υποθέσεων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, όπως και ο Υπουργός Στέγασης, Κοινής Ωφέλειας, και Αστικών Κοινοτήτων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

Κατά την παρέμβασή του ο κ. Αμανατίδης ανέφερε ότι "Η Ελλάδα καλωσορίζει αυτή τη Συνάντηση και, ειδικότερα, την κοινή μας δέσμευση για ένα Δίκτυο για τη Μεσόγειο, μία περιφερειακή πλατφόρμα, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας για την αειφόρο αστική ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας, παράλληλα, τις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους".

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι "Ο κοινός μας στόχος να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μέσω της διευκόλυνσης της ανταλλαγής εμπειριών, προκειμένου να αναπτύξουμε συνολικές, μακροπρόθεσμες προτάσεις, προσαρμοσμένες στις ειδικές συνθήκες και ανάγκες των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών, μπορεί να φαίνεται δύσκολος, είναι όμως απολύτως εφικτός", ενώ υπογράμμισε την "πρωταρχική σημασία της υιοθέτησης ενός κοινού οράματος για τις πολιτικές και τα μέσα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των πόλεών μας να φιλοξενούν πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν σε πρόχειρους οικισμούς".

Ο κ. Αμανατίδης υπεραμύνθηκε της "διατήρησης και προώθησης της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση βασισμένη στον εκάστοτε τόπο" και επισήμανε την "ανάγκη προσαρμογής των εθνικών νομικών πλαισίων και πολιτικών μας, προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκαιρη εφαρμογή της Αστικής Ατζέντας της Ένωσης για τη Μεσόγειο".

Close