Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβυ κ. Ζήνωνα, στη Γενεύη

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβυ κ. Ζήνωνα, στη Γενεύη

Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβυ κ. Ζήνωνα, στη Γενεύη

Close