Συνάντηση με το προεδρείο του Περιφερειακού τμήματος Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Συνάντηση με το προεδρείο του Περιφερειακού τμήματος Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Συνάντηση με το προεδρείο του Περιφερειακού τμήματος Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Close