Συνάντηση στο δημαρχείο του Κιλκίς με το δήμαρχο μαζί με τον υποργό και το γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας

Συνάντηση στο δημαρχείο του Κιλκίς με το δήμαρχο μαζί με τον υποργό και το γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας

Συνάντηση στο δημαρχείο του Κιλκίς με το δήμαρχο μαζί με τον υποργό και το γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας

Close