Συνάντηση Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη με τον Επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης Ελλάδας

Συνάντηση Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη με τον Επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης Ελλάδας

Συνάντηση Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη με τον Επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης Ελλάδας

Συνάντηση εργασίας είχε σήμερα, Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Αμανατίδης με τον κ. Δανιήλ Εσδρά, Επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα, στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Εσδράς ενημέρωσε τον κ. Υφυπουργό αναφορικά με την υπογραφή του «Παγκόσμιου Συμφώνου για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση», το οποίο έχει τεθεί σε διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις και θα τεθεί σε έγκριση εντός του 2018.

Το «Παγκόσμιο Σύμφωνο» αναμένεται να θέσει στη διάθεση των κρατών ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών και συναφών εργαλείων για την αποτελεσματική και ανθρώπινη μετανάστευση.

Τα ζητούμενα που αντιμετωπίζονται από το Σύμφωνο είναι:

-       Η προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών

-       Η διευκόλυνση της εργασιακής μετανάστευσης και της κινητικότητας

-       Η μείωση των επιπτώσεων της παράτυπης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας ανθρώπων

-       Η μετανάστευση και η κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη,

-       η ενσωμάτωση των μεταναστών

-       η διακυβέρνηση και η συνεργασία σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, στη συνάντηση εξετάστηκαν οι ενέργειες της Ελλάδας και η συμβολή της  στη διαμόρφωση του Παγκοσμίου Συμφώνου.

Close