Συνάντηση Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη με τον Δρ. Julio Cesar Caballero Moreno Πρέσβη της Βολιβίας στη Ρώμη, παράλληλα διαπιστευμένο στην Αθήνα.

Συνάντηση Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη με τον Δρ. Julio Cesar Caballero Moreno Πρέσβη της Βολιβίας στη Ρώμη, παράλληλα διαπιστευμένο στην Αθήνα.

Συνάντηση Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη με τον Δρ. Julio Cesar Caballero Moreno Πρέσβη της Βολιβίας στη Ρώμη, παράλληλα διαπιστευμένο στην Αθήνα.

Συνάντηση με τον Δρ. Julio Cesar Caballero Moreno, Πρέσβη της Βολιβίας στη Ρώμη, παράλληλα διαπιστευμένο στην Αθήνα, είχε σήμερα, Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Γιάννης Αμανατίδης, στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκαν οι παραδοσιακοί δεσμοί φιλίας των δύο χωρών και οι παρόμοιες θέσεις σε σειρά διεθνών ζητημάτων.

Συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η ανάγκη προώθησης της συνεργασίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως  στον ρόλο που διαδραματίζει η Βολιβία στην πρωτοβουλία του "Forum Αρχαίων Πολιτισμών" εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι το 2018, η Βολιβιανή Προεδρία του Forum, θα προωθήσει σημαντικά τους στόχους που έχουν τεθεί.

Από πλευράς του, ο κ. Υφυπουργός τόνισε  επίσης τις περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας, κυρίως όσον αφορά την παροχή  τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης σε τομείς  όπως ο τουρισμός, η γεωργία και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

Close