Συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση της Ετήσιας Συνάντησης Επιτροπών της UNESCO στη Θεσσαλονίκη.

Συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση της Ετήσιας Συνάντησης Επιτροπών της UNESCO στη Θεσσαλονίκη.

Συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση της Ετήσιας Συνάντησης Επιτροπών της UNESCO στη Θεσσαλονίκη.

Στη Συνέντευξη Τύπου για τη διοργάνωση της Ετήσιας Συνάντησης των Ευρωπαϊκών Εθνικών Επιτροπών της UNESCO, στις 3-5 Απριλίου, στη Θεσσαλονίκη.

Close