Τοποθέτηση Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στο 2ο Περιφερειακό Forum της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) (Βαρκελώνη)

Τοποθέτηση Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στο 2ο Περιφερειακό Forum της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) (Βαρκελώνη)

Τοποθέτηση Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στο 2ο Περιφερειακό Forum της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) (Βαρκελώνη)

Κυρία Ύπατη Εκπρόσωπε / Αντιπρόεδρε,
Εξοχώτατοι Υπουργέ Εξωτερικών και Αποδήμων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας,
Υπουργέ Εξωτερικών και Συνεργασίας του Βασιλείου της Ισπανίας,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο,
Κυρίες και κύριοι,

Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οικοδεσπότες μας για τη θερμή φιλοξενία τους και την εξαιρετική διοργάνωση αυτής της Συνάντησης. Η σημερινή εκδήλωση μας παρέχει μία μοναδική ευκαιρία για έναν χρήσιμο διάλογο με τους μεσογειακούς μας εταίρους, σε ολόκληρη την περιοχή.

Λόγω της μοναδικής θέσης της σε ένα γεωγραφικό και πολιτιστικό σταυροδρόμι μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Έχουμε τόσο την ικανότητα, όσο και την πολιτική βούληση να αναλάβουμε ενεργό ρόλο στη γειτονιά μας και, στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε τις συνέργειες μεταξύ της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) και άλλων περιφερειακών πρωτοβουλιών, όπου συζητούνται ζητήματα της Μεσογείου.

Σημαντική συμβολή προς την κατεύθυνση αυτή απετέλεσε η Υπουργική Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, στις 8 - 9 Σεπτεμβρίου 2016 -με πρωτοβουλία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, κ. Νίκου Κοτζιά- με τη συμμετοχή πέντε κρατών- μελών της ΕΕ (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Ιταλία και Σλοβακία), μίας υποψήφιας χώρας (Αλβανία) και πέντε χωρών της περιοχής της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής (Αίγυπτος, Λίβανος, Λιβύη, Τυνησία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Η Διάσκεψη αποσκοπούσε στην ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και των γειτονικών τους κρατών, καθώς και στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που απειλούν τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, όπως οι συγκρούσεις, η τρομοκρατία, η ριζοσπαστικοποίηση και η προσφυγική κρίση. Οι συμμετέχουσες χώρες συμφώνησαν να αναπτύξουν συνέργειες στους τομείς της οικονομίας, των μεταφορών, της ενέργειας, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της δραστηριοποίησης των νέων και της καταπολέμησης της διαφθοράς, θεματικές κοινές με την agenda της EγΜ.

Επίσης, συστάθηκε Επιτροπή με αντικείμενο να διερευνήσει και να υλοποιήσει προγράμματα που στοχεύουν στην καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού και την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης. Η Επιτροπή αυτή θα αναλάβει κοινές πρωτοβουλίες, με στόχο ομάδες νέων που είναι κατεξοχήν ευάλωτες στο κήρυγμα μίσους και εξτρεμισμού.

Κυρίες και Κύριοι,

Η Ελλάδα καταβάλλει, με συνέχεια και συνέπεια, προσπάθειες, για τη διευκόλυνση και προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των Μεσογειακών κρατών – μελών της ΕΕ. Ήταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κ. Αλέξης Τσίπρας που συγκάλεσε στην Αθήνα, στις 9 Σεπτεμβρίου 2016, Σύνοδο Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων των επτά μεσογειακών κρατών - μελών της ΕΕ, η οποία κατέληξεστη Διακήρυξη ότι το κοινό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρειάζεται να οικοδομηθεί πάνω σε μία Μεσόγειο που θα αποτελεί ζώνη ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας.

Για το σκοπό αυτό, είναι ζωτικής σημασίας η αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από έναν κόσμο πολύπλευρων αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων.

Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις πιο πιεστικές ανάγκες του προγράμματος δράσης στην Ευρωμεσογειακή περιοχή, σύμφωνα με τις Υπουργικές Δηλώσεις της ΕγΜ και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η Ελλάδα χαιρετίζει, επομένως, την κύρια θεματική του 2ου Περιφερειακού Forum της ΕγΜ, που είναι αφιερωμένη σε ευκαιρίες για τη νεολαία και την ενίσχυση του περιφερειακού ανθρώπινου κεφαλαίου, την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, την επισήμανση αποτελεσματικών εταιρικών σχέσεων, την προώθηση σχετικών πλαισίων για τη χρηματοδότηση περιφερειακών προτεραιοτήτων και τη διάνοιξη νέων προοπτικών για συντονισμένη περιφερειακή δράση σε αυτό το πεδίο.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε ότι η πολιτική σταθερότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ευκαιρίες για όλους, ειδικά για τους νέους που κατέχουν καθοριστικό ρόλο για το μέλλον της Ευρωμεσογειακής περιοχής.

Σε μία περίοδο, κατά την οποία η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ -ιδιαίτερα η ανεργία των νέων- η ανάπτυξη αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ελλάδα. Από τη σκοπιά μας, απασχόληση, ανάπτυξη και σταθερότητα είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Είναι σημαντικό, ομοίως, οι πολιτικές και τα προγράμματα της ΕγΜ για τη νεολαία στη λεκάνη της Μεσογείου να συμβάλλουν στην προώθηση των δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των νέων, ιδίως στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης, έχοντας κατά νου ένα μακροπρόθεσμο όραμα.

Η Ελλάδα συμμερίζεται την άποψη ότι είναι επείγον να αναπτυχθούν κοινές ικανότητες, προκειμένου να μεταδοθεί το μήνυμα της συνεργασίας και της ειρήνης, και να εργαστούμε για συγκεκριμένες εναλλακτικές δράσεις που να αποσκοπούν στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης των νέων. Είναι εξίσου επείγον να ανταποκριθούμε επαρκώς στις προσδοκίες και τις ανάγκες των νέων της Μεσογείου, έτσι ώστε οι χώρες της ΕγΜ να μπορέσουν να συμβάλουν αποτελεσματικά στους κοινούς στόχους της μεγαλύτερης σταθερότητας, πολιτικής και κοινωνικής συνοχής στην περιοχή. Διαφορετικά, διατρέχουμε τον κίνδυνο μιας ολόκληρης χαμένης γενιάς, απογοητευμένης από ανεκπλήρωτες ελπίδες.

Το χαμηλό επίπεδο της οικονομικής ολοκλήρωσης στην Ευρωμεσογειακή περιοχή επηρεάζει αρνητικά τις κοινωνικο-οικονομικές ευκαιρίες και προοπτικές. Για το λόγο αυτό, η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης είναι υψίστης σημασίας, προκειμένου να επωφεληθούμε από τον πλούτο της περιοχής και τις πολύ μεγάλες δυνατότητές της για ανάπτυξη.

Επιπλέον, αποδίδοντας την αρμόζουσα προτεραιότητα στην κοινωνική συνοχή, δυνάμεθα να εμποδίσουμε το κήρυγμα μίσους και εξτρεμισμού να δηλητηριάσει τον νου των νέων μας.Ο διαπολιτισμικός και ο διαθρησκειακός διάλογος μπορούν να θωρακίσουν τις κοινωνίες μας από ανάλογες συνέπειες.

Η Ελλάδα συμμερίζεται την άποψη ότι τοforum συζητήσεων της ΕγΜ προσφέρει μία εξαιρετική ευκαιρία για την επιτάχυνση του προγράμματος δράσης εντός της ευρωμεσογειακής περιοχής, σε ό,τι αφορά στην προώθηση της καινοτομίας, της συνδεσιμότητας και έξυπνων λύσεων, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων, η δημιουργία θέσεων εργασίας, και να δημιουργηθεί ένα θετικό και βιώσιμο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την περιφερειακή ολοκλήρωση.

Επιπρόσθετα, ο διαπολιτισμικός και διαθρησκευτικός διάλογος αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της agendaγια την ανθρώπινη ανάπτυξη στην Ευρωμεσογειακή περιοχή. Χάρη στους μακρόχρονους ιστορικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και οικονομικούς δεσμούς της με τις χώρες της περιοχής, η Ελλάδα αποτελεί φυσική γέφυρα μεταξύ του αραβικού κόσμου και της Ευρώπης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, κ. Νίκος Κοτζιάς, ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει στην Αθήνα, τον Οκτώβριο του 2015, διεθνή Διάσκεψη για τον Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή. Η Διάσκεψη ασχολήθηκε με την πιεστική ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζουν οι διάφορες θρησκευτικές κοινότητες και πολιτιστικές οντότητες της περιοχής και η οποία προκαλείται από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις, εντάσεις και τον εξτρεμισμό. Ακολούθως, ιδρύθηκε το «Κέντρο για τον Θρησκευτικό Πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή».

Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έγκριση, σήμερα, του οδικού χάρτη της ΕγΜ, ο οποίος ανοίγει το δρόμο για την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης και θα συμβάλει σίγουρα στην ενίσχυση του ρόλου της ΕγΜ προς την κατεύθυνση μίας ενισχυμένης περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας στη Μεσόγειο.

Για το σκοπό αυτό, η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Γραμματείας της ΕγΜ για την επιτυχή εκτέλεση της εντολής της, ενώνοντας τις δυνάμεις της για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και σε στενή συνεργασία με άλλους συναφείς διεθνείς και περιφερειακούς Οργανισμούς που υποστηρίζουν τη Μεσογειακή Agenda Ανάπτυξης.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Close