Χαιρετισμός στο Διεθνές Συνέδριο στη Βηρυτό, με θέμα «την ενότητα στην πολυμορφία και τις βασικές αρχές ελευθερίας για Χριστιανούς και Μουσουλμάνους στην Μέση Ανατολή»

Χαιρετισμός στο Διεθνές Συνέδριο στη Βηρυτό, με θέμα «την ενότητα στην πολυμορφία και τις βασικές αρχές ελευθερίας για Χριστιανούς και Μουσουλμάνους στην Μέση Ανατολή»

Χαιρετισμός στο Διεθνές Συνέδριο στη Βηρυτό, με θέμα «την ενότητα στην πολυμορφία και τις βασικές αρχές ελευθερίας για Χριστιανούς και Μουσουλμάνους στην Μέση Ανατολή»

Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το Διεθνές  Συνέδριο, που πραγματοποιείται εδώ στη Βηρυτό με τη συνεργασία του Κοινοβουλίου της φίλης χώρας του Λιβάνου, της Δ.Σ.Ο και της Αραβικής Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. Κι αυτό, γιατί πιστεύω βαθιά πως είναι κρίσιμος ο διάλογος την περίοδο αυτή, ειδικά με το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή «την ενότητα στην πολυμορφία και τις βασικές αρχές ελευθερίας για Χριστιανούς και Μουσουλμάνους στην Μέση Ανατολή».

Ξεκινώντας  από την παραδοχή, ότι επίκεντρο της κοινής μας προσπάθειας είναι ο άνθρωπος, ανεξαρτήτως φυλετικής προέλευσης ή θρησκευτικής ταυτότητας, καλούμαστε όλοι να καταθέσουμε  συγκεκριμένες ιδέες/προτάσεις για πολιτικές και δράσεις.

Κυρίες και Κύριοι,

Οι δημόσιοι διάλογοι αποτελούν ένα αποτελεσματικό μέσο στην προσπάθεια αυτή.

Ο διάλογος είναι  το μοναδικό εργαλείο που έχουμε για την άμβλυνση διαφορών, για την κατάργηση παρεξηγήσεων και την ελαχιστοποίηση των όποιων δυσκολιών αναφύονται στην πορεία και πριν γίνουν προβλήματα δυσεπίλυτα.

Υπό το πρίσμα αυτό, η Ελλάδα, με πρωτοβουλία του ΥΠΕΞ Νίκου Κοτζιά,  διοργάνωσε δύο διεθνείς Διασκέψεις στην Αθήνα, το 2015 και το 2017, με θέμα τον διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο για την ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή και έχει ήδη ιδρυθεί  Παρατηρητήριο παρακολούθησης για το σκοπό αυτό.

Οι Διασκέψεις των Αθηνών έδωσαν την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ κρατικών φορέων, θρησκευτικών ηγετών και κοινωνίας των πολιτών και κατέληξαν σε συγκεκριμένες προτάσεις, συμβάλλοντας έτσι στη  διαμόρφωση  της πολιτικής της διεθνούς κοινότητας και των θρησκευτικών θεσμών που προϋποθέτει, για να έχει πιθανότητες να αποβεί επιτυχημένη, έγκαιρη και γόνιμη διαβούλευση των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών.

Η διεθνής κοινότητα χρειάζεται να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή και να υλοποιήσει ένα συνεχές, συνολικό πρόγραμμα καταπολέμησης του θρησκευτικού εξτρεμισμού και να ενθαρρύνει τα πλουσιότερα κράτη να αυξήσουν επειγόντως την υποστήριξή τους, την ανθρωπιστική βοήθεια και την προστασία των προσφύγων, προς τις διωκόμενες μειονότητες που κατοικούν σε αυτά τα εδάφη, χωρίς να εξετάζουν τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την ηλικία, το φύλο ή την εθνοτική τους ταυτότητα, όπως επίσης και να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τα παιδιά, στους ανθρώπους με αναπηρίες, στους ηλικιωμένους και στα πρόσωπα που έχουν στερηθεί τις οικογένειές τους.

Κυρίες και κύριοι,

Η δικιά μας «ταυτότητα» έχει διαμορφωθεί μέσα από την Ορθοδοξία, που εκτός από πίστη, είναι και το τελικό προϊόν μιας μακράς πορείας πολιτισμού, η οποία σφυρηλατήθηκε κατά τη διάρκεια δύο χιλιάδων ετών, από την ανατολή του Χριστιανισμού και η οποία πλαστουργήθηκε μέσω της κλασσικής αξιολογίας.

Έτσι, κάθε συνάντηση με την ομοιότητα και την ετερότητα δημιουργεί χαρά, αφού ερμηνεύει τον λόγο ύπαρξής μας. Με τέτοια χαρά έρχομαι να σας συναντήσω και χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση.

Close