Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στο Ακαδημαϊκό Συνέδριο «Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών» (Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα 23-4-17)

Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στο Ακαδημαϊκό Συνέδριο «Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών» (Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα 23-4-17)

Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στο Ακαδημαϊκό Συνέδριο «Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών» (Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα 23-4-17)

Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Φίλες και Φίλοι,

Σας καλωσορίζω στην Αθήνα, στην εναρκτήρια συνάντηση του Ακαδημαϊκού Συνεδρίου, στα πλαίσια του «Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών», οι εργασίες του οποίου διεξάγονται για πρώτη φορά με πρωτοβουλία της ελληνικής Κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Όλοι εμείς μοιραζόμαστε την τύχη και την ευθύνη μιας πολιτιστικής κληρονομιάς χιλιάδων χρόνων, η οποία ταξιδεύει στον σύγχρονο κόσμο στις ελπίδες, τις αξίες και τις αρχές των πολιτών καθεμιάς από τις χώρες, που εκπροσωπούνται σήμερα εδώ. Χώρες που αποτελούν άξιους συνεχιστές του λαμπρού παρελθόντος τους, χώρες προικισμένες με την υπεραξία μιας πολιτιστικής παρακαταθήκης χιλιετηρίδων.

Το σύγχρονο, ωστόσο, διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, αλλά και ταυτόχρονα από ένα πολυδιάστατο πλέγμα προκλήσεων, οι οποίες επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο την οικονομική και κοινωνική ζωή των κρατών και συνακόλουθα την καθημερινότητα των πολιτών. Απαντήσεις στις προκλήσεις αυτές έδινε μέχρι πρόσφατα η εφαρμογή παραδοσιακών πολιτικών. Η σημερινή πραγματικότητα, ωστόσο, υποδεικνύει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση σύγχρονων παγκόσμιων προβλημάτων απαιτεί ένα συνδυασμό πρωτοβουλιών και δράσεων κυρίως ήπιας ισχύος.

Ο πολιτισμός αποτελεί την επιτομή της ήπιας ισχύος, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής συνέχειας κρατών και λαών, όπως και διαχρονικό συνεκτικό κρίκο μεταξύ κοινωνιών με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Η αξιοποίηση δικτύων και νέων εργαλείων, τα οποία θα αναδεικνύουν τη δυναμική του πολιτιστικού μας πλούτου προς όφελος των λαών μας συνιστά ευκαιρία να διαμορφώσουμε με καλύτερους όρους το παρόν και το μέλλον μας, με αφετηρία τις κοινές αξίες και παράλληλες πολιτιστικές μας παραδόσεις.

Κυρίες και Κύριοι,

Η Πολιτιστική Διπλωματία βασίζεται στην  πολιτική των ευρύτερων συναινέσεων, βοηθά στη δημιουργία μιας βάσης εμπιστοσύνης με τους άλλους λαούς, που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να αξιοποιήσουν για την επίτευξη πολιτικών, οικονομικών και άλλων συμφωνιών.

Επιπλέον, η Πολιτιστική Διπλωματία δημιουργεί σχέσεις με έθνη και λαούς, οι οποίες υφίστανται πέρα από τις αλλαγές κυβερνήσεων, παρέχει θετική ατζέντα συνεργασίας παρά τις όποιες πολιτικές διαφορές, συνθέτει μια ουδέτερη πλατφόρμα επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και λειτουργεί ως ένα ευέλικτο, καθολικά αποδεκτό όχημα, ακόμα και για την επαναπροσέγγιση με χώρες, που οι διπλωματικές σχέσεις είναι τεταμένες ή δεν υφίστανται.

Είναι, άλλωστε και η  μοναδική μορφή διπλωματίας, που μπορεί να προσεγγίσει τους νέους ανθρώπους και ένα ευρύ φάσμα κοινού με πολιτιστικά ενδιαφέροντα, φέρνοντας τις νέες γενιές και το γενικό πληθυσμό σε επαφή με διαφορετικές καταβολές και κουλτούρες.

Η Πολιτιστική Διπλωματία μας εξοικειώνει με διαφορετικές παραδόσεις, μειώνει τα στερεότυπα, πολεμά τις προκαταλήψεις. Για αυτό και ο σύγχρονος κόσμος την έχει σήμερα πιο πολύ από ποτέ εξαιρετική ανάγκη.

Για να υλοποιηθεί όμως, απαραίτητο είναι να αφουγκραστεί ο ένας τον άλλο και να αναζητήσουμε κοινό έδαφος οι ακαδημαϊκοί, οι μελετητές, οι καλλιτέχνες, οι ιστορικοί από διαφορετικούς πολιτισμούς.

Αυτός, άλλωστε είναι ο λόγος που είμαστε σήμερα εδώ.

Σε αυτήν την αναζήτηση, ο κάθε πολιτισμός έχει το δικό του τρόπο που προσπαθεί να επεξεργασθεί και να κατανοήσει το κοινό μας νόημα. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω, ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στηρίχθηκε στο διαρκή διάλογο με τον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό πλούτο των άλλων πολιτισμών.

Έτσι, οι ελληνικές σπουδές (Greek Studies) δεν αποτέλεσαν μόνο τις βάσεις του Ανθρωπισμού και την απαρχή του Δυτικού Πολιτισμού και του Διαφωτισμού, αλλά αποτελούν και σήμερα μια ακόμη αφετηρία, για να οικοδομήσουμε όλοι εμείς ένα δίκτυο συνεργασίας, αναδεικνύοντας δυναμικά τις αξίες που πρεσβεύουν οι αρχαίοι μας πολιτισμοί.

Καλούμαστε, λοιπόν, όχι μόνο να αναδείξουμε την υπεραξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και να την αξιοποιήσουμε στην προώθηση λύσεων στα σύγχρονα προβλήματά μας.

Στην κατεύθυνση αυτή περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι θα συμβάλλουν οι τοποθετήσεις και τα πορίσματα του διήμερου αυτού ακαδημαϊκού συνεδρίου.

Σας ευχαριστώ.

Close