Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Ελλάδας – Κύπρου: Ανάδειξη και Διαχείριση της Γεωλογικής Κληρονομιάς, Εκπαίδευση, Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Ελλάδας – Κύπρου: Ανάδειξη και Διαχείριση της Γεωλογικής Κληρονομιάς, Εκπαίδευση, Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Ελλάδας – Κύπρου: Ανάδειξη και Διαχείριση της Γεωλογικής Κληρονομιάς, Εκπαίδευση, Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα:
«Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO Ελλάδας – Κύπρου: Ανάδειξη και Διαχείριση της Γεωλογικής Κληρονομιάς, Εκπαίδευση, Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη»
Διοργάνωση: Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO
& Κυπριακή Εθνική Επιτροπή για την UNESCO

Κυρίες και κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το 1ο Διεθνές Συνέδριο Γεωπάρκων Ελλάδας και Κύπρου, που διοργανώνεται στην Αθήνα, από τις Εθνικές Επιτροπές για την UNESCO Ελλάδας και Κύπρου και φιλοξενείται στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Εξωτερικών.
Το Πρόγραμμα «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO» αποτελεί το τρίτο σημαντικότερο κατά σειρά Πρόγραμμα της UNESCO, μετά τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τα Αποθέματα της Βιόσφαιρας.
Να σας υπενθυμίσω πως το εν λόγω πρόγραμμα εγκρίθηκε από την 38η Γενική Διάσκεψη της UNESCO το 2015 και σήμερα περιλαμβάνει 140 τοποθεσίες από 38 χώρες.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η αναγνώριση ως «Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO» περιοχών οι οποίες περικλείουν θέσεις γεωλογικής, οικολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με διεθνή σημασία, με απώτερο στόχο την προστασία, την προβολή και την διάχυση των αρχών της αειφορίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα αποτελούν παγκόσμια φυσική κληρονομιά, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την έρευνα, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών κινδύνων και την επίτευξη των στόχων της παγκόσμιας ατζέντας για την βιώσιμη ανάπτυξη, που αποτελεί το πρίσμα μέσα από το οποίο η UNESCO προσεγγίζει την Εκπαίδευση, τις Επιστήμες και τον Πολιτισμό.
Η Ελληνική Κυβέρνηση στήριξε την δημιουργία του Προγράμματος των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO και στηρίζει την ανάπτυξη και τη διάχυσή του, καθώς η χώρα μας διαθέτει ήδη 5 περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO».
Αυτές είναι οι εξής:
1. Η Λέσβος
2. Η περιοχή του Ψηλορείτη
3. Η περιοχή του Εθνικού δρυμού Βίκου - Αώου
4. Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουραϊκού
5. Η περιοχή της Σητείας
Επίσης, από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αναγνωρισθεί ως Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO η περιοχή του Τροόδους.
Παράλληλα, φέτος η Ελλάδα έχει υποβάλει υποψηφιότητα για την ένταξη της περιοχής Κοζάνης-Γρεβενών και αναμένεται τους προσεχείς μήνες η αξιολόγηση για την αναγνώρισή της ως «Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO».
Κυρίες και κύριοι,
Η αναγνώριση περιοχών ως «Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO» μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, την ενίσχυση της αγροδιατροφής, την προβολή των περιοχών αυτών ως πρότυπων προορισμών εναλλακτικού τουρισμού, τόσο για τον εσωτερικό, όσο και για τον εισερχόμενο τουρισμό, την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,την προώθηση του εθελοντισμού, αλλά και τηνενδυνάμωσητωντοπικών κοινωνιών δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.
Ταυτόχρονα, μέσω της περιοδικής ανά τετραετία επαναξιολόγησης τους από την UNESCOτίθενται σε εγρήγορση οι φορείς διαχείρισης τους και οι τοπικές κοινωνίες ώστε να καινοτομούν και να εξελίσσονται για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στο Πρόγραμμα. Ο διαρκής έλεγχος για την ορθολογική διαχείριση και την διατήρηση υψηλού επιπέδου λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών προς το κοινό εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των Γεωπάρκων ως εργαλείων αειφόρου τοπικής ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι,
Τα Παγκόσμια Γεωπάρκα μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται από τη δικτύωση, τις συνέργειες και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μπορούν να συμβάλουν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη με την αξιοποίηση των τοπικών πόρων.
Κλείνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η ανάδειξη και προβολή των περιοχών που διαθέτουν διεθνή αναγνώριση από την UNESCO μπορεί επιπλέον να λειτουργήσει ως διεθνές σήμα ποιότητας των περιοχών και να συμβάλει καθοριστικά στην προβολή και την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Close