Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη στα εγκαίνια λειτουργίας του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα

Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη στα εγκαίνια λειτουργίας του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα

Χαιρετισμός Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Αμανατίδη στα εγκαίνια λειτουργίας του Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα

Ενίσχυση της συνεργασίας της Ελλάδας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την αναβάθμιση των πολιτικών Υγείας

Η  ίδρυση  μόνιμου  γραφείου του Π.Ο.Υ.  στη  χώρα μας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, το οποίο προσδίδει κύρος και ασφάλεια στη χώρα μας, τοποθετώντας την πολύ ψηλά, σε ζητήματα δημόσιας υγείας

Κυρίες και κύριοι,

Το αγαθό της «υγείας» αποτελεί δομικό στοιχείο στο αξιακό σύστημα του σύγχρονου  δυτικού πολιτισμού και αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα.

Ο ισχύων ορισμός της Υγείας περιλαμβάνεται στον πρόλογο του καταστατικού του Π.Ο.Υ. Υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη για την Υγεία (Νέα Υόρκη, 19-22 Ιουνίου 1946), τέθηκε σε ισχύ στις 7 Απριλίου 1948 και παραμένει αναλλοίωτος: «Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας.»

Οι ανισότητες στην υγεία δεν μπορεί να είναι αποδεκτές, όχι μόνο από ανθρωπιστική ή κοινωνική σκοπιά αλλά και από πολιτικο-οικονομική θεώρηση, καθώς η υγεία αποτελεί παραγωγικό πόρο, παράγοντα σταθεροποίησης και ειρήνης για τα σύγχρονα κράτη.

Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη προωθούν δράσεις που στοχεύουν στη διαφύλαξη και την αναβάθμιση του επιπέδου της υγείας των πολιτών τους.

Πολύτιμος αρωγός στην προσπάθεια αυτή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σκοπός του οποίου είναι η απόκτηση του ανώτερου δυνατού επιπέδου Υγείας σε όλους τους λαούς της Γης. Υπέρ αυτού του σκοπού προσφέρει υπηρεσίες σε παγκόσμια κλίμακα σε κάθε κράτος, ενθαρρύνει ιατρικές έρευνες, χορηγώντας υποτροφίες, οργανώνει εργαστήρια και πλήθος εκθέσεων και σεμιναρίων για την διασφάλιση της υγείας.

Η  ίδρυση  μόνιμου  γραφείου του Π.Ο.Υ.  στη  χώρα μας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, το οποίο προσδίδει κύρος και ασφάλεια στη χώρα μας, τοποθετώντας την πολύ ψηλά, σε ζητήματα δημόσιας υγείας. Η τεχνογνωσία του Π.Ο.Υ. στην εκπόνηση και εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας, με έμφαση στην πρόληψη και την αγωγή υγείας, είναι σημαντικοί παράγοντες που βοηθούν στο σχεδιασμό, στη νομοθέτηση και στην υλοποίηση των πολιτικών υγείας στη χώρα μας.

Παράλληλα, το γραφείο του Π.Ο.Υ. στην Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει αυξημένο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, με διευρυμένο θεματικό περιεχόμενο.

Κυβέρνηση και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σηματοδοτούν σε ανώτατο επίπεδο την έναρξη της συνεργασίας, η οποία βάζει στο επίκεντρο την καθολική κάλυψη των πολιτών και την εμπειρία της Ελλάδας στην κάλυψη των αναγκών υγείας προσφύγων, μεταναστών και άλλων ευάλωτων ομάδων.

Συνεργασία η οποία αναμένεται να ενισχύσει και την τεχνογνωσία του Π.Ο.Υ., τη συναντίληψη και τις κοινές δράσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Related Articles

Close