Ερώτηση με πρωτοβουλία του Γιάννη Αμανατίδη για τις παράνομες εκλογές ανάδειξης αιρετών μελών σε ΚΥΣΔΙΠ και ΠΥΣΔΙΠ

Ερώτηση με πρωτοβουλία του Γιάννη Αμανατίδη για τις παράνομες εκλογές ανάδειξης αιρετών μελών σε ΚΥΣΔΙΠ και ΠΥΣΔΙΠ

Ερώτηση με πρωτοβουλία του Γιάννη Αμανατίδη για τις παράνομες εκλογές ανάδειξης αιρετών μελών σε ΚΥΣΔΙΠ και ΠΥΣΔΙΠ

Ερώτηση στην υπουργό Παιδείας για το πλήθος των παρατυπιών που καθιστούν παράνομες τις εκλογές ανάδειξης αιρετών μελών των υπηρεσιακών Συμβουλίων ΚΥΣΔΙΠ και ΠΥΣΔΙΠ κατέθεσαν 12 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που μετέχουν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, με πρωτοβουλία του βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης, Γιάννη Αμανατίδη.

Στην ερώτηση που συνυπογράφουν τόσο ο τομεάρχης Παιδείας Νίκος Φίλης, όσο και ο τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, αναφέρεται πως με τη λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία διενεργήθηκε στις 29/10/21 διαπιστώθηκαν παρατυπίες στην διαλογή και καταμέτρηση των ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ», οι οποίες αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων (ΦΕΚ684/Β/1988, ΦΕΚ944/Β/2021) .

Χαρακτηριστικά, όπως καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων του υπουργείου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π.), η οποία εκπροσωπεί συνδικαλιστικά το σύνολο των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, σε έξι ψηφιακές κάλπες υπήρχαν περισσότερα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια  από τους ψηφίσαντες, γεγονός που καθιστά άκυρη την ψηφοφορία ενώ δεν υπήρχε σε καμία ψηφιακή κάλπη η διαλογή του άκυρου.

Ερωτάται λοιπόν η κ. Νίκη Κεραμέως για ποιο λόγο εξέδωσε απόφαση ορισμού νέων αιρετών μελών στο ΚΥΣΔΙΠ και σε ποια διάταξη νόμου θα βασιστεί για να πραγματοποιηθούν ξανά ηλεκτρονικές εκλογές για τις ψηφιακές κάλπες, που βρέθηκαν περισσότερα ψηφοδέλτια από τους ψηφίσαντες και προφανώς είναι άκυρη η ψηφοφορία;

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση που κατέθεσαν σήμερα οι 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

ΘΕΜΑ: «Παράνομες οι εκλογές ανάδειξης αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΚΥΣΔΙΠ και ΠΥΣΔΙΠ του υπουργείου Παιδείας»

Με την 122059/Ν4/28-09-2021 Απόφαση  (ΑΔΑ: 9ΚΞΚ46ΜΤΛΗ-ΚΩ9) προκηρύχθηκαν για την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021, εκλογές ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων των Περιφερειακών Υπαλλήλων τόσο στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.) όσο και  στα δεκατρία (13) Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια ( Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.), του ΥΠΑΙΘ.

Αμφότερες οι εκλογικές διαδικασίες και σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α. διεξήχθησαν ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Η δε διενεργηθείσα ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας των υπαλλήλων του ΥΠΑΙΘ, ακυρώθηκε.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων του Υπουργείου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π.), η οποία εκπροσωπεί συνδικαλιστικά το σύνολο των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, κάλεσε σε αποχή τα μέλη της συλλογικά και φυσικά, από την εκλογική διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις 29 Οκτωβρίου 2021, συντασσόμενη με τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και καταγγέλλοντας τόσο την ακύρωση της ήδη περατωμένης δια αλληλογραφίας ψηφοφορίας, όσο και τον εμπαιγμό  για την εκλογική αυτή διαδικασία. Οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, συμμετέχοντας στο κάλεσμα της ΠΟΣΥΠ και των  Συλλόγων τους,  απείχαν από τις εκλογές σε ποσοστά του 90%.

Ωστόσο με την λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και την γνωστοποίηση των πρακτικών των εφορευτικών επιτροπών διαπιστώθηκαν πλήθος παρατυπιών στην διαλογή και καταμέτρηση των ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων της  «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ», οι οποίες αντίκεινται στην κείμενη νομοθεσία για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των δημοσίων υπαλλήλων (ΦΕΚ684/Β/1988, ΦΕΚ944/Β/2021) .

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Την ύπαρξη και διαλογή σε όλες τις ψηφιακές κάλπες λευκών ψηφοδελτίων γεγονός που δεν προβλέπεται από τον σχετικό νόμο(ΦΕΚ684/Β/1988) αλλά και από την δική σας ρητή αναφορά στην σελ. 3 της εγκυκλίου 131582/Γ2/18-10-2021 (ΑΔΑ:6Ν2746ΜΤΛΗ-153) για τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπου ρητώς αναφέρεται: «Λευκά ψηφοδέλτια δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία».

Την ύπαρξη, διαλογή και καταμέτρηση, σε έξι (6)  ψηφιακές κάλπες περισσοτέρων ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων από τους ψηφίσαντες, γεγονός που καθιστά άκυρη την ψηφοφορία.

Την μη ύπαρξη και διαλογή άκυρου ψηφοδελτίου σε καμία ψηφιακή κάλπη, γεγονός που είναι χαρακτηριστικό για την αξιοπιστία της ψηφοφορίας, αφού το πληροφοριακό σύστημα δεν τα εντόπισε, διότι υπήρχε λάθος στην παραμετροποίηση του.

Επίσης, το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη υποβάλλει στην «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»,  αίτημα επαναληπτικής ψηφοφορίας για δύο (2) ψηφιακές  κάλπες, κατά τρόπο  παράνομο και καταχρηστικό,  διότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόβλεψηστο Νόμο (ΦΕΚ 944/Β/2021) και στην σχετική ΚΥΑ ΙΔΑΔ/Φ.37,21,/1301/οικ. 7022/20-04-2021 για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η μόνη πρόβλεψη που υπάρχει για επαναληπτική ηλεκτρονική ψηφοφορία αφορά ρητά  «σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή /και αντικειμενικής αδυναμίας τεχνικής ή άλλης, διαπιστώνεται από την Εφορευτική Επιτροπή η αδυναμία να πραγματοποιηθεί ή να περατωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας…». Όχι όμως για προφανώς παράνομες περιπτώσεις όπου βρέθηκαν περισσότερες ψήφοι από τους ψηφίσαντες, ενώ είναι γνωστό ότι για την  δυνατότητα διεξαγωγής επαναληπτικών εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών, χρειάστηκε να νομοθετήσετε ειδική διάταξη νόμου (ΦΕΚ τΒ΄4758/2020, άρθρο 5), ενώ για την παρούσα εκλογική διαδικασία δεν το προβλέψατε.

Επειδή από τα ανωτέρω είναι πρόδηλο ότι η διεξαχθείσα ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 29 Οκτωβρίου 2021 είναι παράτυπη και παράνομη,

Επειδή η μόνη λύση είναι η ακύρωση στο σύνολό της, η διατήρηση της δια  αλληλογραφίας ψηφοφορίας και ο ορισμός άμεσα της ημερομηνίας διεξαγωγής της εκκρεμούς εκλογικής διαδικασίας με δια ζώσης ψηφοφορία,

Επειδή αυτή είναι πλέον η  μόνη διαδικασία, που προβλέπεται από το νόμο, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων τους  στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π. και στα δεκατρία (13) Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.

Ερωτάται  η  κ. Υπουργός:

  • Γιατί εξέδωσε την 143765/Γ2/10-11-2021 (ΑΔΑ:63Τ146ΜΤΛΗ-Ο6Π) Απόφαση της και όρισε τα αιρετά μέλη των μονίμων υπαλλήλων και των ΙΔΑΧ υπαλλήλων στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ι.Π., όταν στην οικεία ψηφιακή κάλπη βρέθηκαν, σύμφωνα με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής, τριάντα ( 30) λευκά ψηφοδέλτια; όταν η ίδια με πρόσφατη εγκύκλιό  της ανέφερε ρητά ότι δεν προβλέπονται;
  • Σε ποια διάταξη νόμου θα βασιστεί για να πραγματοποιηθούν ξανά ηλεκτρονικές εκλογές για τις ψηφιακές κάλπες που βρέθηκαν περισσότερα ψηφοδέλτια από τους ψηφίσαντες και προφανώς είναι άκυρη η ψηφοφορία;
  • Για ποιον λόγο ακύρωσε την ήδη ολοκληρωμένη  δι’ αλληλογραφίας ψηφοφορία όταν η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/ 1301/οικ.7022/20-04-2021 του ΥΠΕΣ για την ηλεκτρονική ψηφοφορία,  αναφέρει ότι μόνον κατ’  εξαίρεση, μπορεί να ακυρωθεί;
  • Για ποιον λόγο δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της εκκρεμούς φάσης της ψηφοφορίας, δηλαδή στις 14 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες υπηρετούν περισσότεροι από 40 υπάλληλοι και συστήνονται οι adhoc εφορευτικές επιτροπές, να διεξαχθεί με δια ζώσης ψηφοφορία, όταν μάλιστα τηρούνταν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της πανδημίας και  η συγκεκριμένη ηλεκτρονική ψηφοφορία απορρίφθηκε από το σύνολο των εργαζομένων στο Υπουργείο Παιδείας;
  • Προτίθεται να επικυρώσει με τον ορισμό αιρετού μέλους στο ΠΥΣΔΙΠ Δυτικής Μακεδονίας  την ηλεκτρονική ψηφοφορία στην οποία επί συνόλου εκατό τεσσάρων υπαλλήλων( 104)ψήφισε μόνον ένας(1);
  • Ποια είναι η ευθύνη του Υπουργείου, ως διεξάγουσα αρχή, για τις αστοχίες και τα λάθη  που εντοπίστηκαν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ»;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 Ιωάννης Αμανατίδης

Κώστας Ζαχαριάδης

Νικόλας Φίλης

Αθανασία(Σία) Αναγνωστοπούλου

Άννα Βαγενά

Καλλιόπη Βέττα

Χουσεΐν Ζειμπέκ

Νίνα Κασιμάτη

Κώστας Μάρκου

Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρολιάκος

Μπέττυ  Σκούφα

Μερόπη Τζούφη

Ραλλία Χρηστίδου

Related Articles

Close