Οι καιροί και οι ανάγκες απαιτούν μια νέα βιώσιμη, διατηρήσιμη και δίκαιη ανάπτυξη για όλους

Οι καιροί και οι ανάγκες απαιτούν μια νέα βιώσιμη, διατηρήσιμη και δίκαιη ανάπτυξη για όλους

Οι καιροί και οι ανάγκες απαιτούν μια νέα βιώσιμη, διατηρήσιμη και δίκαιη ανάπτυξη για όλους

Άρθρο του βουλευτή και πρώην υφυπουργού Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη στην political.gr , με αφορμή το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής για την Θράκη

 

Η χώρα και κυρίως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που θα αναφερθώ στην συνέχεια, χρειάζονται παραγωγική ανασυγκρότηση, η οποία όμως δεν μπορεί να στηριχτεί στην καταστροφή του κόσμου της εργασίας, αλλά στην αυξημένη απασχόληση, με ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας, σε ένα περιβάλλον σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων.

Αντιληφθήκαμε, εγκαίρως, ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική και εθνικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Γι’ αυτό πραγματοποιήσαμε σε όλη τη χώρα  περιφερειακά συνέδρια, ένα από τα οποία ήταν και το 6ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον Νοέμβριο του 2017 και τα συμπεράσματα του συνεδρίου αυτού συμπεριλήφθηκαν ακριβώς στο σχέδιο αυτό.

Ένα σχέδιο που  για πρώτη φορά η χώρα οργανωμένα είχε για τα επόμενα χρόνια και που η ΝΔ ακύρωσε με την εκλογή της το 2019.

Τα συνέδρια αυτά συνέβαλαν  στη συμμετοχή της κοινωνίας στον σχεδιασμό της περιφερειακής ανάπτυξης, στην προτεραιοποίηση των στόχων της ανάπτυξης από κοινού μεταξύ κυβέρνησης και περιφερειών, στην κυβερνητική δέσμευση με χρονοδιάγραμμα για εμβληματικά έργα και τον έλεγχο σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων.

Όσον αφορά την Θράκη, είναι γεγονός πως συγκαταλέγεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χρόνια προβλήματα, περιορισμένη ελκυστικότητα για ιδιωτικές επενδύσεις, άρα και για την παραμονή του ανθρώπινου δυναμικού της. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε «αυτόματα από τους μηχανισμούς της αγοράς», ούτε να βασιστεί σε μια λογική «επιδοτούμενης ανάπτυξης», σε ημίμετρα και σε επιμέρους παρεμβάσεις.

Καίριο ζήτημα για την ανάπτυξη της Θράκης, είναι η θέση της στο παραγωγικό υπόδειγμα.

Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει η περιοχή είναι να υπάρξει μια στρατηγική μακράς πνοής, που να εδράζεται στη λογική της ενισχυόμενης και αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης. Τα κίνητρα από μόνα τους, χωρίς βελτίωση των υποδομών και των γενικότερων συνθηκών διαβίωσης και «επιχειρείν», δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικά. Χρειάζεται να πραγματοποιηθεί ένα άλμα προς τα εμπρός, που θα επιτρέψει να βελτιωθεί δραστικά η ποιότητα ζωής στην περιοχή και να αλλάξει η εικόνα της Θράκης. Χρειάζεται ένα νέο όραμα για την περιοχή, που θα διατυπωθεί σε σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους.

Στόχος λοιπόν, είναι μία εξαετία μετά, να έχει αυξηθεί η παραγόμενη προστιθέμενη αξία στη Θράκη και να έχει βελτιωθεί η τομεακή σύνδεση της παραγόμενης προστιθέμενης αξίας. Κυρίως όμως πρέπει να βελτιωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής, το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων της και βέβαια έχει αρχίσει να γίνεται πιο ελκυστική, τόσο ως χώρος κατοικίας, όσο και ως χώρος απασχόλησης και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η πορεία ένταξης γειτονικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το άνοιγμα συνόρων, αντικειμενικά, διαμόρφωσαν μεγάλες δυνατότητες για να αποτελέσει η διασυνοριακότητα το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. Έτσι απαιτούνται συγκεκριμένες δράσεις ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας, ανάπτυξη διακρατικών εμπορικών συμφωνιών, ενθάρρυνση πρωτοβουλιών, ενθάρρυνση διασυνοριακού τουρισμού και βέβαια την αναβάθμιση του μεθοριακού σταθμού και μια σειρά από τα μέτρα, όπως επίσης και τη δημιουργία του Οργανισμού Ανάπτυξης και Ενίσχυσης της Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Εν κατακλείδι, για εμάς στόχος είναι η θεμελίωση μιας νέας βιώσιμης, διατηρήσιμης και δίκαιης ανάπτυξης για όλους και στη χώρα και στην περιφέρεια. Αυτή είναι η δέσμευσή μας στην εντολή, που θα μας δώσει ο λαός στις εκλογές, για προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας, γιατί αυτό απαιτούν και οι καιροί και οι ανάγκες.

Related Articles

Close