Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στην 105η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης της Καστοριάς.

Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στην 105η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης της Καστοριάς.

Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση στην 105η επέτειο απελευθέρωσης της πόλης της Καστοριάς.

Close