Με τα στελέχη της οργάνωσης Omnes, στο Κιλκίς. Η προσφορά τους στην ανακούφιση των προσφυγικών πληθυσμών ανεκτίμητη.

Με τα στελέχη της οργάνωσης Omnes, στο Κιλκίς. Η προσφορά τους στην ανακούφιση των προσφυγικών πληθυσμών ανεκτίμητη.

Με τα στελέχη της οργάνωσης Omnes, στο Κιλκίς. Η προσφορά τους στην ανακούφιση των προσφυγικών πληθυσμών ανεκτίμητη.

Close